Ιδιωτικό απόρρητο και προστασία δεδομένων

 

Η Εταιρεία δεσμεύεται σταθερά για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου των προσωπικώνσας πληροφοριών και των προσωπικών πληροφοριών των πελατών σας. Με τη χρήση αυτήςτης υπηρεσίας, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η χρήση και η δημοσιοποίηση αυτών τωνπροσωπικών πληροφοριών στην Εταιρεία, διέπετέ από την Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου.Επιπρόσθετα, εάν: (α) έχετε έδρα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (European Economic Area), (β) παρέχετε αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες στον ΕΟΧ, ή (γ) υποχρεούστε, με άλλοντρόπο, να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ, η Εταιρεία και η χρήση των προσωπικών πληροφοριών κάθε κατοίκου τηςΕΕ διέπετέ επίσης από την Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της εταιρείας μας.Εάν βρίσκεστε εκτός του ΕΟΧ, έχετε ορισμένα δικαιώματα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (GDPR) αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να υποβάλετε αίτημα για πρόσβαση, διόρθωση, τροποποίηση, διαγραφή ήπεριορισμό στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους της Εταιρείας ως έμπορος, συνεργάτης ή επισκέπτης, ή ως χρήστης των υπηρεσιών υποστήριξης της Εταιρείας και επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. Εάν είστε αγοραστής και επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε απευθείας με τους εμπόρους με τους οποίους έχετε έρθει σε επαφή — εμείς λειτουργούμε ως διαμεσολαβητές για λογαριασμό τους καιμπορούμε μόνο να προωθήσουμε το αίτημά σας ώστε να μπορέσουν να σας απαντήσουν.Επιπλέον, εάν βρίσκεστε στον ΕΟΧ, σας ενημερώνουμε ότι γενικώς επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας για να ολοκληρώσουμε τις συμβάσεις που πιθανώς έχουν συνάψει μαζί σας(για παράδειγμα, εάν έχετε πραγματοποιήσει κάποια παραγγελία μέσω του Τόπου), ή να επιδιώξουμε την επίτευξη των νόμιμων επιχειρηματικών μας συμφερόντων που αναγράφονται παραπάνω, εκτός εάν είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να λάβουμε τη συγκατάθεσή σαςγια κάποια συγκεκριμένη ενέργεια επεξεργασίας.